Jag heter Ingegerd Ljungblom och är verksamhetsledare för Natur i Fokus. Jag vill framför allt att den yngre generationen ska få en känsla för allt fantastiskt som finns i naturen och därmed också en vilja att vara rädda om och bevara naturen. Jag vill också vara en länk från forskningen inom biologi och miljövetenskap ut till samhället. Ett  intressant område är hur man kan påverka människors beteende för att få ett mera hållbart samhälle. Jag har en masterutbildning på 160 p i biologi med inriktning på limnologi, samt en påbyggnadsutbildning i pedagogik.

Här hittar du de foldrar, utställningar, hemsidor samt rapporter och reportage över exkursioner som Natur i fokus har gjort >>

Under högsäsong är vi ibland flera som jobbar!

       

Jag heter Harriet Arnberg och är biolog med inriktning ekologi och
naturvård. Jag har alltid älskat att vara ute i naturen och idag jobbar jag
med naturinventeringar, som naturvägledare och guide. När jag inte
spanar efter fjärilar på våra ängsmarker jobbar jag även deltid som
danslärare och inom förskola. Jag tycker det är otroligt roligt att träffa
nya människor, sprida glädje och inspirera. I naturen finns alltid något
att förundras över och jag ser ser fram emot att träffa er för att upptäcka
allt spännande som finns i våra våtmarker och vattendrag!

 

Jag heter Carl Lindqvist och har en kandidatexamen i biologi samt en magisterexamen i evoultionär ekologi. Jag har ett enormt intresse för naturen och alla dom processer som sker där och trivs kanske som mest när jag får lära ut om dom för andra människor.

Jag har arbetat på olika vis med människor i många år och pysslat bland annat med undervisning på gymnasiet samt arbetat på kollo för ungdomar och barn.

Jag har även hållit på mycket med forskning men även med restaureringsarbete i naturreservat.

Det ska bli väldigt kul att få träffa er i fält och lära er om det fantastiska växt- och djurlivet i våtmarker och åar och hur vi sköter de skånska åarna idag!