Jag heter Ingegerd Ljungblom och är verksamhetsledare för Natur i Fokus. Jag vill framför allt att den yngre generationen ska få en känsla för allt fantastiskt som finns i naturen och därmed också en vilja att vara rädda om och bevara naturen. Jag vill också vara en länk från forskningen inom biologi och miljövetenskap ut till samhället. Ett  intressant område är hur man kan påverka människors beteende för att få ett mera hållbart samhälle. Jag har en masterutbildning på 160 p i biologi med inriktning på limnologi, samt en påbyggnadsutbildning i pedagogik.

Här hittar du de foldrar, utställningar, hemsidor samt rapporter och reportage över exkursioner som Natur i fokus har gjort >>

 

Under högsäsong är vi ibland flera som jobbar!

Jag heter Harriet Arnberg och är biolog med inriktning ekologi och naturvård. Jag har alltid älskat att vara ute i naturen och idag jobbar jag med naturinventeringar, som naturvägledare och guide. När jag inte spanar efter fjärilar på våra ängsmarker jobbar jag även deltid som danslärare och inom förskola. Jag tycker det är otroligt roligt att träffa nya människor, sprida glädje och inspirera. I naturen finns alltid något att förundras över och jag ser ser fram emot att träffa er för att upptäcka allt spännande som finns i våra våtmarker och vattendrag!

 

Jag heter Emma Christensen och är utbildad kulturgeograf, miljövetare och landskapsvetare. Jag har
arbetat mycket med människor, bland annat i egenskap av natur- och kulturpedagog men även med annat
socialt arbete. Mina studier och mitt arbete sammanfattar det som intresserar mig mest, sambandet mellan
människa natur och de processer som formar landskapet. Att se, förstå och ta del av vår fantastiska natur
ger bättre fysisk och psykisk hälsa och en känsla av delaktighet. Jag vill genom detta väcka intresse och
engagemang för vår miljö!