Skip to content

Jag heter Ingegerd Ljungblom och är verksamhetsledare för Natur i Fokus. Jag vill framför allt att den yngre generationen ska få en känsla för allt fantastiskt som finns i naturen och därmed också en vilja att vara rädda om och bevara naturen. Jag vill också vara en länk från forskningen inom biologi och miljövetenskap ut till samhället. Ett  intressant område är hur man kan påverka människors beteende för att få ett mera hållbart samhälle! 

Jag heter Harriet Arnberg och är biolog med inriktning ekologi och naturvård. Jag har alltid älskat att vara ute i naturen och idag jobbar jag med naturinventeringar, som naturvägledare och guide. När jag inte spanar efter fjärilar på våra ängsmarker jobbar jag även deltid som danslärare och inom förskola. Jag tycker det är otroligt roligt att träffa nya människor, sprida glädje och inspirera. I naturen finns alltid något att förundras över och jag ser ser fram emot att träffa er för att upptäcka allt spännande som finns i våra våtmarker och vattendrag!

Jag heter Emma Christensen och är utbildad kulturgeograf, miljövetare och landskapsvetare. Jag har arbetat mycket med människor, bland annat i egenskap av natur- och kulturpedagog men även med annat socialt arbete. Mina studier och mitt arbete sammanfattar det som intresserar mig mest, sambandet mellan människa natur och de processer som formar landskapet. Att se, förstå och ta del av vår fantastiska natur ger bättre fysisk och psykisk hälsa och en känsla av delaktighet. Jag vill genom detta väcka intresse och engagemang för vår miljö!

Jag heter Johanna Ugander och har kandidatexamen i Pedagogisk mjukvaruutveckling varav 60hp pedagogik samt en kandidatexamen i Biologi då jag har gått programmet Naturvård och artmångfald. Djur, natur och barn är en kombination jag har haft förmånen att många gånger få jobba med (jag är ledare i friluftsfrämjandet samt har jobbat som simlärare) vilket ger så otroligt mycket glädje och berikar mitt liv. Det ska bli spännande att få dela informationen och upplevelserna med er i naturens rikedom oavsett ålder.