Natur i fokus arbetar med att sprida information om naturen till barn, ungdomar och vuxna via hemsidor, utställningar och exkursioner. Temat är vatten – främst våtmarker och åar i den skånska jordbruksbygden. Elever, lärare och allmänhet bjuds ut för att lära sig om hur vårt landskap har förändrats och hur man arbetar med vattenvård idag. Natur i fokus hjälper gärna fler vattenråd eller andra organisationer att starta upp ett pedagogiskt utbyte mellan ett avrinningsområde och skolan!

Här hittar du de foldrar, utställningar, hemsidor samt rapporter och reportage över exkursioner som Natur i fokus har gjort >>

Det är viktigt att den unga generationen får lära sig om hur vårt landskap har sett ut förr och hur det förändras idag  – att de får uppleva djur och växtlivet vid vatten och får en känsla för att det är värt att bevara. Utdikningen av våtmarker och vattendrag – som syftade till mera åkermark till den fattiga befolkningen för 200 år sedan har nu ersatts av återskapande av våtmarker, återmeandring av åar och bäckar och fiskevårdande åtgärder.

Natur i fokus är medlem i Naturskoleföreningen som ger ett värdefullt och berikande utbyte av erfarenheter inom det pedagogiska området!

Se video från exkursionernavideothumbnail

Video in English >>

NFlogo

“Frisk i naturen” – en folder som handlar om naturen som resurs för folkhälsa och  hållbar samhällsutveckling. Allt kopplat till aktuell forskning!

Läs den här >>

friskinaturen125

Aktuellt

Familjehåvning vid Säbybäcken den 12 september 2018 kl 18

Familjehåvning vid Svalövssjön den 6 september 2018 kl 18

Familjehåvning i Dösjebro kl 18 den 23 augusti 2018 2018

Familjehåvning i Trollenäs sö 19 aug kl 13.30 2018

Våtmarksvandring på Kullaberg 14 juni och 9 augusti 2018!

Inspirationsdag för samarbete mellan skolor och vattenråd

Blå flagg 2016

Kävlinge Å dag

Samarbete med naturskolor i Estland och Polen

Projekt “Naturskola Mittskåne”

Vandring i Rååns dalgång den 23 aug, samling i Gantofta kl 10 – upprepning av Blå Flagg evenemanget nedan. Anmäl till naturifokus@gmail.com

Blå Flagg 2015 – Vandring i Rååns dalgång 9 aug, samling i Gantofta kl 10

Fiskets dag i Kävlinge 2015, 16 maj kl 10-15!

Vandring längs Saxån i Häljarp kl 18 den 16 sept 2014. Arr Landskronatraktens Natur

Vandring på Vikingatiders marker i Löddeköpinge 2014,”Liv i och kring Kävlingeån och vattenvård idag”, 16 juni kl 18, entre 60 kr

Blå flagg 2014 – vandring längs med Råån 22 juli, samling 18 Gantofta

Leader-projekt 2014 “Kävlingeån – den blå leden genom Lundaland”

Inspirationsdag för lärare 23 okt ANMÄLAN – HUT Skåne

Vandring för allmänheten vid Långeberga 11 sept 2013 kl 18.30!

Blå flagg vandring längs Råån
3 aug 2013
11.00