Skip to content

Exkursionerna görs inte 2023. En skola kan beställa en exkursion privat dock mot kostnad! Kontakta naturifokus@gmail.com om intresse finns!

Se förslag på exkursionslokaler i kartan nedan. Välkomna!

Vi håvar och upptäcker livet i vattnet! Vi sorterar djuren i växtätare, rovdjur och detritusätare, samt jobbar med indikatorarter. Hur har det skånska jordbrukslandskapet förändrats under de senaste 200 åren? Hur kopplar det till de globala målen och miljömålen?  Jobba med näringkedjor och indikatorarter, var naturvårdare, mät näringshalten i damm och å!

 För fritids så gör vi vattenexperiment – gummibandsbåtar, fontäner och reningsverk av återbruksmaterial!

Material till för- och efterarbete finns i planeringarna nedan.

Förslag på tider: Grupp 1, 8.30-11, Grupp 2, 11.30-14. Vi kan justera tiden efter behov.  Gruppstorlekar max 30 elever.