utstallning

 

Natur i fokus har varit med och gjort en utställning om Råån, dess historia och om hur man sköter ån idag. Region Skånes Miljövårdsfond har bidragit med medel. Medfinansiärer är Rååns Vattenråd och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Till utställningen finns även uppgifter för besökande elever – tipsrunda och korsord som passar mellanstadiet upp till vuxna. Den går att låna till skolan kostnadsfritt i anslutning till exkursion.

Läs mera om utställningen på Rååns Vattenråds sida >>