Skip to content
How To Add Google Translate Button On Your Webpage ?

Lär om naturen med alla sinnen!

Åk ut på en exkursion med en skolklass eller boka fortbildning för lärare! 

Få hjälp med en hemsida, kartor eller informationsmaterial som skyltar och utställningar

Med utomhuspedagogik lär man med alla sinnen och genom upplevelser, vilket ger en ökad förståelse och kom-ihåg. Det gynnar också en större bredd av elever, eftersom inlärningssätten är varierande. Forskning visar att koncentrationen ökar och konflikterna minskar utomhus. Utomhuspedagogik kan genomföras under alla årstider och ger minskad smittorisk både för personal och barn, samt är bra för hälsan med den ökade rörelsen det ger för många barn som idag är mera stillasittande.  Här kan du läsa mera om forskning och utomhuspedagogik >>

Rååns och Saxån-Braåns Vattenråd sponsrar ett antal exkursioner årligen i kommunerna Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Eslöv och Kävlinge. I övriga skånska kommuner kan man boka ett paket med 5 eller 10 exkursioner samt ett fortbildningstillfälle för pedagoger – läs mera och se förslag på exkursionslokaler här!

GIS OCH KARTOR

Behöver du hjälp med att göra GIS-kartor eller Google maps kartor? Natur i fokus gör kartor och publicerar dem på QGIS Cloud exempelvis.

INFORMATIONSMATERIAL

Natur i fokus skriver texter och gör layout till broschyrer, utställningar och pedagogiskt material. Se exempel här!

 

HJÄLP MED HEMSIDA

Behöver du hjälp med att bygga upp och underhålla en hemsida? Natur i fokus designar och skriver texter och hjälper till med hela ledet från att skaffa domännamn till publicerad sida.

ÅK UT PÅ EXKURSION

Upptäck livet i och kring en våtmark och å! Jobba med näringskedjor, vattenanalyser, hotade djurarter. Koppla till miljömålen. Anpassat till läroplanen. Du kan också boka fortbildning i utomhuspedagogik för pedagoger!

KICK-OFF

Öka  samhörighets-känslan i arbetslaget med en dag ute i naturen! Roliga, kluriga och utmanande samarbetsövningar, lägereld och utematlagning ingår beroende på plats. Kan även läggas upp som en fortbildning i utomhuspedagogik. 

PEDAGOGISKT MATERIAL

Förbered och efterarbeta exkursionen! Memory med djur från dammen, allemansrätten, miljömålen, interaktiv frågesport mm. Detaljerade förslag på för- och efterarbete för olika årskurser finns i beskrivningarna av exkursionsuppläggen. 

Aktiviteter 2024. Kontakta oss gärna för fler ideer till samarbeten!

Kontakt

 

Natur i fokus Lund  

naturifokus@gmail.com

Tel 070-67 31 281