Hoppa till innehåll

Vill du komma ut med en grupp för att lära mera om naturen? Behöver du hjälp med GIS-material eller att designa en hemsida eller broschyr? 

Öka kunskapen och engagemanget för våra åar och våtmarker genom att åka ut på en guidad exkursion! Upplev livet i vattnet och lär om hur viktiga dessa miljöer är för ekosystemtjänster som reningen av vattnet, som vattenreservoarer och för den biologiska mångfalden.

Aktiviteter 2023 – so far! Kontakta oss gärna för ideer till samarbeten!

  • Exkursioner med förskolegrupper i parker i Malmö i samarbete med Pedagogisk Inspiration
  • Exkursioner längs Råån och Saxån-Braån i samarbete med Vattenråden
  • Fortsättning på arbetet med GIS karta över bottensediment, vegetation och bottenfauna i Öresund för Öresundsvattensamarbetet
  • Ny broschyr om Saxån-Braåns Vattenråds arbete
  • Läs mera om tidigare samarbeten här..

Fortbildning i utomhuspedagogik för lärare erbjuds! Möt Mats Wejdmark, inspiratör/rådgivare och medförfattare till bokserien “Att lära in ute” med 30 års erfarenhet i utomhuspedagogik. Läs mera här: För grundskolelärare >> För förskole- och fritidspersonal >>

Åk ut på exkursion

Upptäck livet i och kring en våtmark och å! Jobba med näringskedjor, vattenanalyser, hotade djurarter. Koppla till miljömålen. Anpassat till läroplanen.

Pedagogiskt material

Förbered och efterarbeta exkursionen! Memory med djur från dammen,allemansrätten, miljömålen, interaktiv frågesport mm

Låna utställning 

En utställning går att låna separat eller i anslutning till exkursion. Landskapets förändring och vattenvård förr och nu. Lätt att transportera och sätta upp!

Informationsmaterial och utställningar

Natur i fokus skriver texter och gör layout till broschyrer, utställningar och pedagogiskt material. Se exempel här!

 

Hjälp med hemsida

Behöver du hjälp med att bygga upp och underhålla en hemsida? Natur i fokus designar och skriver texter och hjälper till med hela ledet från att skaffa domännamn till publicerad sida.

Kartor

Behöver du hjälp med att göra GIS-kartor eller Google maps kartor? Natur i fokus gör kartor och publicerar dem på QGIS Cloud exempelvis.

Kontakt

 

Natur i fokus, Lund

 

E-post: naturifokus@gmail.com

Tel 070-67 31 281