Hem

Öka kunskapen och engagemanget för våra åar och våtmarker genom att åka ut på en guidad exkursion! Upplev livet i vattnet och lär om hur viktiga dessa miljöer är för ekosystemtjänster som reningen av vattnet, som vattenreservoarer och för den biologiska mångfalden.  

Behöver du hjälp med att designa och regelbundet uppdatera en hemsida? Eller att ta fram en broschyr, utställning eller pedagogiskt material? 

Läs mera nedan!

 

Fortbildning i utomhuspedagogik för lärare erbjuds i augusti och oktober! Möt Mats Wejdmark, inspiratör/rådgivare och medförfattare till bokserien “Att lära in ute” med 30 års erfarenhet i utomhuspedagogik. Läs mera här. Grundskola >> Förskola och fritidspersonal >>

Åk ut på exkursion

Upptäck livet i och kring en våtmark och å! Jobba med näringskedjor, vattenanalyser, hotade djurarter. Koppla till miljömålen. Anpassat till läroplanen.

Pedagogiskt material

Förbered och efterarbeta exkursionen! Memory med djur från dammen,allemansrätten, miljömålen, interaktiv frågesport mm

Låna utställning 

En utställning går att låna separat eller i anslutning till exkursion. Landskapets förändring och vattenvård förr och nu. Lätt att transportera och sätta upp!

Informationsmaterial och utställningar

Natur i fokus skriver texter och gör layout till broschyrer, utställningar och pedagogiskt material. Se exempel här!

 

Hjälp med hemsida

Behöver du hjälp med att bygga upp och underhålla en hemsida? Natur i fokus designar och skriver texter och hjälper till med hela ledet från att skaffa domännamn till publicerad sida.

Kartor

Behöver du hjälp med att göra GIS-kartor eller Google maps kartor? Natur i fokus gör kartor och publicerar dem på QGIS Cloud exempelvis.

Kontakt

 

Natur i fokus, Lund

 

E-post: naturifokus@gmail.com

Tel 070-67 31 281