Öka kunskapen och engagemanget för våra åar och våtmarker genom att åka ut på en guidad exkursion! Upplev livet i vattnet och lär om hur viktiga dessa miljöer är för ekosystemtjänster som reningen av vattnet, som vattenreservoarer och för den biologiska mångfalden.  Läs mera >>

Till fördjupningsmaterial för skolklasser >>

Behöver du hjälp med att designa och regelbundet uppdatera en hemsida? Eller att ta fram en broschyr, utställning eller pedagogiskt material? Här är exempel på några broschyrer och hemsidor som Natur i fokus tagit fram. Klicka på dem för att läsa. Mer info >> 

Naturupplevelser ökar engagemanget och viljan att bevara naturen.  Forskning visar att naturen är bra för hälsan och minskar stress. Utomhuspedagogik förbättrar inlärningsförmågan genom att fler sinnen används. Naturen ökar minnes- och koncentrationsförmågan och minskar konflikter i barngrupper. 

Läs mera >>

 

Natur i fokus är medlem i Naturskoleföreningen som på sina träffar  ger ett värdefullt och berikande utbyte av erfarenheter inom det pedagogiska området! Gå in på sidan för att hitta böcker om utomhuspedagogik!

 

Kort video från en exkursion till Saxån nedan. Hör lärares och elevers syn på utomhuspedagogik och elevers utevistelse.

 

Natur i fokus investerar 15 % av sitt överskott i TRINE, https://trine.com/