Skip to content

Miljömålen

Läs om Sveriges miljömål här >>

Powerpoint om Sveriges miljömål >>

Vad skulle din skola alt din familj kunna göra för att hjälpa Sverige att uppfylla miljömålen? Jobba gruppvis och ta fram förslag. Få inspiration här >>

När du har varit ute på exkursion: Vilka miljömål jobbar man med när man jobbar med vattenvård vid våra åar och våtmarker? Hur går det? Läs mera här >>

Håll Sverige Rent: 18 lektionsupplägg om miljömålen åk 4-9 >>

Naturskyddsföreningens skolmaterial för att jobba med de globala målen, för grundskolan och gymnasieskolan >>

LÄNKBIBLIOTEK FÖR SKOLOR om hållbar utveckling >>