Skip to content

Åk ut i naturen med gruppen! Lär med alla sinnen!

Vi strävar efter att eleverna ska få uppleva naturen med alla sinnen och med ett undersökande arbetssätt. Att dagen ska följa läroplanen Lgr22. Att det ska knyta an till Sveriges miljömål. Att det ska finnas material så att dagen kan förberedas och efterarbetas för att få största möjliga nytta utav dagen. Att elever som har svårt att komma till sin rätt i klassrummet kan få en ny chans i utemiljön. Att dagen ska visa pedagoger på sätt att lära in ute och inspirera till att fortsätta med det i sin dagliga undervisning.

Utomhuspedagogik har i forskning visat på fördelar som ökad koncentration, bättre hälsa, färre konflikter, alternativt sätt att lära som kan passa elever som har svårare i klassrummet. Läs mera >>

Våra naturpedagoger kommer och möter er i exkursionsområdet eller vid er skola! Se förslag på mötesplatser i Lund och Malmö kommun här. Vi gör även exkursioner till andra kommuner i Skåne. 

  • Förskola – “Förskola Naturdetektiv”
  • Åk F-1: Tema “Insekter, knoppisar och citronfjärilens livscykel åk F-2”
  • Åk 2-3:  “Allemansrätt åk 3-4” 
  • Åk 4-5: “Matte i naturen  åk 4-5”
  • Åk 5-6: “Ekosystemtjänster åk 5-6” 
  • Vattenteman åk F-9, gy, SFI och komvux finns här!
 

LANDTEMAN

Förskolan naturdetektiv däggdjur, knoppar och micke mossa

Temat körs nov - mars. Tema ekorren - vad äter den på vintern? Hur långt hoppar den? Vilka djur rör sig i naturen? Hur låter räven, vildsvinet och råbocken? Samla naturföremål i småkrypsbingot! Lär vanliga lavar och mossor med Lovisa Lav och Micke mossa!

FÖRSKOLAN NATURDETEKTIV FÅGLAR OCH INSEKTER

Temat körs april-okt. Vi möter olika fåglar i skogen och lyssnar på dess ljud. Vi undersöker insekter i skogen med paraplyer, luppar och vannor. Vi är upptäckare med naturbingot! I leken benkoll tränar vi både att räkna och att ha koll på hur djuren ser ut!

förskolan naturdetektiv skrylle

Temat körs i Skrylle. Vi bokar ett vindskydd med eldstad. Vilka fåglar stannar på vintern? Hur låter de? Vilka däggdjur finns i skogen? Ser vi några spår? Vi leker en lek där vi tränar skogens ljud. Hur långt hoppar ekorren och andra djur? Vi besöker Naturum och leker på naturleken med sina kojor och hemliga gångar!

Insekter, knoppisar och citronfjärilens livscykel F-2

Älgen möter oss när vi kommer. Hur låter älgen, fladdermusen, talgoxen och göken? Knoppisar - känn igen knoppar på vintern! Micke Mossa och Lovisa Lav lär oss om lavar och mossor! Vi letar insekter med hjälp av paraplyer! Insekters livsstadier - citronfjärilsleken. Entiteleken.

Allemansrätt i Skrylle åk 3-4

Berättelse kring lägerelden - rätt och fel kring allemansrätten! Springlek om allemansrätten. Träffa däggdjuren i skogen - besök naturum! Älgleken. Spring loss i naturleken!

Matte i naturen 1 och 2 åk 4-5

Vi bygger en kubikmeter av grenar. Hur många kubikmeter ved får man av ett träd? Om plats och väder tillåter gör vi en lägereld för lunchen. Hur mycket är en m3 ved? Vi mäter höjden på ett träd. Leta geometriska former i naturen. Geometriska pussel. Vi mäter vattenhastigheten i en bäck och räknar ut medelvärdet. Varför är vattenhastigheten viktig för djuren i bäcken?

ekosystemtjänster åk 5-6

Värderingsövning - hur tänker du kring vårt vardagsliv och natur? Med vattenrikeblomman undersöker vi vilka ekosystemtjänster som finns i området. Hur låter våra vanliga däggdjur i skogen - räven, rådjuret och älgen? Samarbetsövning allemansrätt.