Skip to content

Fortbildning i utomhuspedagogik för lärare erbjuds under året! Möt Mats Wejdmark, inspiratör/rådgivare och medförfattare till bokserien “Att lära in ute” med 30 års erfarenhet i utomhuspedagogik. Läs mera här. Grundskolepersonal >> Förskole- och fritidspersonal >>

Åk ut i naturen med gruppen! Lär med alla sinnen!

Kostnadsfria guidade exkursioner till åar och våtmarker för skolklasser från grundskolan, gymnasiet, SFI, särskolan och vuxengrupper i kommunerna Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Kävlinge och Eslöv. Rååns Vattenråd samt Saxån-Braåns Vattenråd står för kostnaden av exkursionen för att öka kunskapen om vatten i landskapet! Begränsat antal – först till kvarn! 

Turerna leds av en naturskolepedagog från naturskolan Natur i fokus. Exkursionerna kopplar till läroplanen. Innehållet anpassas till olika grupper. Fokus är att ge en naturkontakt och naturupplevelse för besökarna där de får lära sig om hur viktigt vattnet är i landskapet.

Exkursioner med landteman finns här!

Det finns ett begränsat antal kostnadsfria guidningar per år. Skolan står själva för transport till exkursionsmålet. Avbokningsavgift 1500 kr per grupp vid avbokning mindre än 6 veckor innan exkursion, om inte annan grupp hittas som kan ta platsen. 

Se videos om exkursionerna här.

Video about the excursions with ENGLISH SUBTITLE is found here

Ån åk F-1

Vi håvar i ån och dammen och upptäcker det spännande livet! Hur många ben har djuren? Vi räknar och leker benkoll..Vi leker "nattsländans livscykel" och "fingret på näsan".

Ån Åk 2-3

Vi håvar i dammen och sorterar djuren i rovdjur, växtätare och nedbrytare. Benkoll med lite svårare djur än de yngre eleverna. Vi tränar näringskedjor, trollsländans livscykel och leker jaga-leken 4 rep.

Ån åk 4

Vi jobbar som naturvårdare - hur trivs öringen, kungsfiskaren, grodorna, vadarfåglarna och fladdermössen här? Vi håvar, sorterar djuren och lär oss mera om vårt gruppdjur. Vi jobbar med livscykler hos djur vid vatten.

ÅN Åk 5

Vi jobbar med åns naturvärde med vattenrikesnurran. Vattenhastighet, åns utseende, indikatorarter mm. Vi lär vanliga växter vid ån. Håvning - vad gömmer sig i dammen?

Ån åk 6

Vilka ekosystemtjänster ger vattnet i landskapet? Vad lever i dammen och ån? Vi testar intressemotsättningar i värderingsövningar. Naturvårdare.

Ån åk 7-9, Gy

Vi jobbar med åns naturvärde - beskuggning, vattenhastighet mm. Vi mäter nitrat i damm och å och jämför med vattenrådens resultat.Värderingsövning. Håvning.

Ån anpassad grundskola

Vi anpassar till gruppen genom att göra en mix av ovanstående program beroende på kunskapsnivå. Stort fokus på praktik och naturupplevelse.

Ån SFI

Allemansrätten. Vad gäller vid åar och våtmarker? Vi håvar och undersöker livet i vattnet. Hur såg landskapet ut för 200 år sedan? Vi går en promenad längs ån. Ev grillar vi och gör pinnabröd.

Det förväntas att för- och efterarbeta exkursionen för att få ut mesta möjliga av dagen! Ovan finns handledningar med för- och efterarbete för olika årskurser

I många delar av Skåne finns bara några få procent av våtmarkerna kvar och bara hälften av å-sträckorna, jämfört med för 200 år sedan. Nu arbetar vattenråden runt om i Skåne med att återskapa och restaurera dammar och å-sträckor. Se kartor >>  

Exkursionen innehåller teori blandat med praktik och är anpassat för olika åldersgrupper. Exempel på aktiviteter är håvning i damm och å, arbete med näringskedjor och djur vid och i vattnet som exempelvis fladdermöss, öring och kungsfiskare. Vi mäter näringshalten i damm och å, jämför med aktuella mätrapporter från ån samt diskuterar hur våtmarker och andra restaureringar vid åar kan hjälpa den biologiska mångfalden, vattenkvaliteten och områdets vattenhållande förmåga. Kopplingar görs till miljömålen. 

Skicka bokningsförfrågan till naturifokus@gmail.com

Välkomna!