Skip to content

Välkomna att boka in ett fortbildningstillfälle för er personal!

Med utomhuspedagogik lär man med alla sinnen och genom upplevelser, vilket ger en ökad förståelse och kom-ihåg. Det gynnar också en större bredd av elever, eftersom inlärningssätten är varierande. Forskning visar att koncentrationen ökar och konflikterna minskar utomhus. Utomhuspedagogik kan genomföras under alla årstider och ger minskad smittorisk både för personal och barn, samt är bra för hälsan med den ökade rörelsen det ger för många barn som idag är mera stillasittande.

Här kan du läsa mera om forskning och utomhuspedagogik >>

Klicka på bilderna nedan för att läsa mera