Skip to content
How To Add Google Translate Button On Your Webpage ?

Exempel på producerade broschyrer, skyltar, kartor och utställningar. Klicka på broschyrerna för att komma till innehållet.

Två vandringsleder med pedagogiskt material och information för allmänheten. Planering av ledens sträckning, inventering av flora och fauna, utveckling av pedagogiskt material och layout och sammanställande av resultatet i broschyr.

Broschyr riktad till allmänheten.

GIS-karta gjord i QGIS och publicerad på QGIS Cloud.

Skylt till naturområde. Egna foton, kartor, text och layout. Klicka för större bild. 

Schematiserad karta för utmärkning av åtgärder.

Karta över vattendrag och våtmarker i början av 1800-talet utifrån Skånska rekognoseringskartan.

Karta över vattendrag och våtmarker i början av 2000-talet utifrån Lantmäteriets terrängkarta.

Layout av roll-ups. Klicka för förstoring.

Plansch med djur från dammen – foton och text.

App för iphone – Liv i dammen

Pedagogiskt material. Memory, interaktiv frågesport och korsord mm. Klicka för att komma till materialet.