Skip to content

Intressekonflikter

Uppgift:

En grupp personer står och tittar ut över ett naturområde med äng, slyskog och smådammar.  De har olika bakgrund och inställningar till vad de ser. Ska det dras en väg över området så att folk kan färdas snabbare från punkt A till B. Eller ska en stor våtmark anläggas i området? Det är en biolog, en lantbrukare, en barnfamilj, en politiker, en chef för ett byggföretag som bygger bostäder, en hundägare, en arkeolog och en jägare. De diskuterar. Diskussionen rör hur området bäst ska användas. 

Dela in er i grupper och välj någon ni ska representera. Grupperna tänker sedan ut hur de bäst skulle vilja använda området och skriver ner alla argument de kan komma på som stödjer deras sak.  Utse någon som leder diskussionen och fördelar talordningen. Utse en sekreterare och en från varje grupp som bildar en redaktion som ska sammanställa resultatet av diskussionen efteråt – vad kom ni fram till för beslut för området?

Som stöd för diskussionen kan man ha dessa kapitel ur boken “Bevara arter – till vilket pris? Boken är utgiven av Formas – ett forskningsråd som bl a ger ut pocket-böcker där forskare får skriva om ett visst ämne populärvetenskapligt. Deras böcker går att beställa till skolor och privatpersoner.

Elmqvist och Johannesson, “Biologisk mångfald – inte bara arter ” >>
Ihse, “Bevara arter – försäkring för framtiden och inget natursvärmeri” >>
Nilsson, “Botniabanan och naturen – kompensation skapar konflikt” >>

Detta är exempel ur boken. Böckerna går att ladda ner här >>