Om Natur i fokus

Jag heter Ingegerd Ljungblom och är verksamhetsledare för Natur i Fokus. Min bakgrund är en masterexamen i biologi från Lunds Universitet med inriktning på sötvatten. Jag har även en pedagogisk examen, samt lärarlegitimation, från Lärarhögskolan. Min naturskola “Natur i fokus” startade jag 2007. Jag jobbar/har även jobbat parallellt på Naturum Kullaberg, Fredriksdal friluftsmuseum, Sabella AB, Naturum Skrylle, Naturkulturbussen etc. Natur i fokus är medlem i Naturskoleföreningen, vilket innebär ett brett kontaktnät med andra naturskolor och regelbunden fortbildning i utomhuspedagogik. Läs mera om min erfarenhet och samarbeten här >>   

Jag vill framför allt att den yngre generationen ska få en känsla för allt fantastiskt som finns i naturen och därmed också en vilja att vara rädda om och bevara naturen. Jag vill vara en länk från forskningen inom biologi och miljövetenskap ut till samhället.  Ett  intressant område är hur man kan påverka människors beteende för att få ett mera hållbart samhälle!

Jag heter Johanna Ugander och har en kandidatexamen i biologi genom programmet Naturvård och Artmångfald. Jag har även en kandidatexamen i Pedagogisk mjukvaruutveckling varav 60hp pedagogik. Jag har jobbat för Natur i fokus sedan 2019. Jag jobbar även som naturpedagog på Kullabergs naturum samt Fredriksdals friluftmuseum. Djur, natur och barn är en kombination jag har haft förmånen att många gånger få jobba med. Jag är ledare i friluftsfrämjandet, samt har jobbat som simlärare. Det ger så otroligt mycket glädje och berikar mitt liv. Det uppskattar att få dela informationen och upplevelserna med er i naturens rikedom oavsett ålder!

Mats Wejdmark är inspiratör/rådgivare i utomhuspedagogik och genomför exkkursioner samt fortbildning i utomhusbaserat lärande i samarbete med Natur i fokus sedan 2021. Mats har sedan 1988 och fram till pension jobbat på Nynäshamns naturskola. Han har hållit i ett stort antal kurser för både skola och förskola.  

Mats är medförfattare till böckerna i bokserien “Att lära in Ute”  Läs mera om böckerna här >> 

 

Jag heter Harriet Arnberg och är biolog med inriktning ekologi och naturvård. Jag har jobbat på Natur i fokus sedan 2017. Jag har alltid älskat att vara ute i naturen och idag jobbar jag med naturinventeringar, som naturvägledare och guide. När jag inte spanar efter fjärilar på våra ängsmarker jobbar jag även deltid som danslärare och inom förskola. Jag tycker det är otroligt roligt att träffa nya människor, sprida glädje och inspirera. I naturen finns alltid något att förundras över och jag ser ser fram emot att träffa er för att upptäcka allt spännande som finns i våra våtmarker och vattendrag!

Jag heter Emma Christensen och är utbildad kulturgeograf, miljövetare och landskapsvetare. Jag har jobbat för Natur i fokus sedan 2019. Jag har arbetat mycket med människor, bland annat i egenskap av natur- och kulturpedagog men även med annat socialt arbete. Mina studier och mitt arbete sammanfattar det som intresserar mig mest, sambandet mellan människa natur och de processer som formar landskapet. Att se, förstå och ta del av vår fantastiska natur ger bättre fysisk och psykisk hälsa och en känsla av delaktighet. Jag vill genom detta väcka intresse och engagemang för vår miljö!

Jag heter Charlotta Lorenzen, men kallas Lotta, och har en magisterexamen i biologi medinriktning akvatisk ekologi. Jag har jobbat på Natur i fokus sedan 2016. Mitt intresse för djur och natur har funnits med mig sedan barndomen och har inte blivit mindre med åren. Jag har bl a arbetat som informatör vid Fulltofta storkhägn utanför Hörby. Idag arbetar jag ideellt vid storkhägnet och vid olika publika tillställningar. Jag har nyligen avslutat praktik på Naturskyddsföreningen i Skåne. Att få dela med mig av min kunskaptill framtidens generation i en utomhusmiljö känns som ett privilegium. Vi ses!