Skip to content
Inna Ljungblom

Inna Ljungblom är verksamhetsledare för Natur i Fokus. Jag har en master i biologi med inriktning på sötvatten, samt en lärarlegitimation från Malmö Högskola. Jag startade Natur i fokus 2007 och har även jobbat parallellt på Naturum Kullaberg, Fredriksdal friluftsmuseum, Sabella AB, Naturum Skrylle etc. Natur i fokus är medlem i Naturskoleföreningen, vilket innebär ett brett kontaktnät med andra naturskolor och regelbunden fortbildning i utomhuspedagogik. Jag vill framför allt att den yngre generationen ska få en känsla för allt fantastiskt som finns i naturen och därmed också en vilja att vara rädda om och bevara naturen.

Andy Ruck

Jag heter Andy Ruck och är pedagog med omväxlande erfarenhet i en rad olika utomhuspedagogiska kontexter. Jag har till exempel arbetat som ledare för tonåringar på både naturbevaringsprojekt och expeditioner i vildmarksområden, och har också doktorexamen med fokus på miljöutbildning. Jag brinner för att engagera och inspirera ungdomar genom utflykter i olika naturliga landskap. Jag kommer från Storbritannien och är ganska ny här i Skåne, så det är verkligen en nöje att få upptäcka regionens natur genom att arbeta som naturpedagog. Vid sidan om mitt arbete med Natur i Fokus arbetar jag som vikarielärare på ett par olika grundskolor.

Mats Wejdmark

Mats Wejdmark är inspiratör/rådgivare i utomhuspedagogik och genomför exkkursioner samt fortbildning i utomhusbaserat lärande i samarbete med Natur i fokus sedan 2021. Mats har sedan 1988 och fram till pension jobbat på Nynäshamns naturskola. Han har hållit i ett stort antal kurser för både skola och förskola.

Mats är medförfattare till böckerna i bokserien “Att lära in Ute” Läs mera om böckerna här >>

Maria Liljefors

Jag är naturvägledare och pedagog med passion för konstnärliga uttryck som musik, konst och dans. Min bakgrund är lärarexamen mot grundskolan i svenska/svenska som andraspråk och NO och utbildning i praktisk naturvård. Jag har jobbat som lärare i grundskolan och med SFI och som naturvägledare på Naturum Skrylle och i Arvsfondsprojektet IBIB i Röstånga. Min passion är att skapa meningsfulla och lättförståeliga naturupplevelser för barn och vuxna och att skapa känsla och engagemang för naturen vi har omkring oss. Jag har hållit i naturvägledningar för ett stort spann av åldrar och för personer med olika bakgrund och funktionsvariationer. Särskilt tycker jag om att förmedla naturupplevelser genom att använda olika sinnen.

Lotta Ljungberg

Jag heter Lotta och är lärare i bland annat NO i årskurserna F-6. Mitt intresse för natur har funnits med mig sedan jag var liten och är gärna ute med familjen. Intresset för vår miljö och bevarandet av våra ekosystem väcktes när jag läste Miljövetenskap vid Lunds universitet. Vikten av att väcka intresse för vår närmiljö, ekosystem, mångfald och klimatfrågor mm. är ett uppdrag som ligger mig varmt om hjärtat. Som lärare arbetar jag gärna utomhus, och flyttar gärna ut klassrummet. Min uppfattning är att vi lättare förstår och lär av praktiska uppgifter med konkret material, tillsammans med andra.

Hanna Lindeblad

Jag heter Hanna Lindeblad och är utbildad miljövetare och humanekolog med stort intresse för vår relation till naturen. Jag är även vidareutbildad inom småskalig grönsaksodling och skogsträdgårdsodling. Vid sidan av arbetet på Natur i fokus arbetar jag som odlingspedagog i föreningen Växtvärket. Jag vill arbeta med att skapa naturupplevelser för barn för att fler ska få möjlighet att upptäcka allt fantastiskt i naturen och därmed även öka engagemanget för den.

Jonas Ahnesjö

Jag heter Jonas Ahnesjö är biolog och geovetare i grunden. Jag är doktor i evolutionär ekologi men har de senaste åren ägnat mig mest åt forskning om friluftsliv och hälsoeffekter av friluftsliv. Jag jobbar som lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö där jag ibland annat undervisar i utomhuspedagogik, friluftsliv och människans biologi. Mitt stora naturintresse har jag haft så länge jag kan minnas och att få vara i naturen och försöka förstå naturen är något som ger mig mening. Vid sidan om mitt arbete som lektor och naturguide driver jag även ett litet småbruk med bl a odling och djurhållning med landskapsvårdande betesdjur.

Vilhelmina Müller

Jag heter Vilhelmina Müller och har en kandidatexamen i Biologi från Lunds universitet. Har även erfarenhet av att jobba med barn och unga från när jag har jobbat som vikarie på förskola och grundskola. Jag gillar att jobba med barn och förundras över deras nyfikenhet och energi. Jag har även ett stort intresse för biologisk mångfald och vårt klimat och tror att det är viktigt att den yngre generationen förstår vikten av att vi behöver bevara våra ekosystem intakta.

Amanda Mattsson

Jag heter Amanda och jag är en dansande biolog. Jag har en kandidatexamen i biologi från Lunds universitet och jag har under de senaste 10 åren jobbat som danspedagog. Genom dansen har jag lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar i alla olika åldrar och även barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Jag är även en del av aktivitet förebygger (som är ett samarbete mellan föreningar och skolor i Ängelholms kommun) där jag åker ut till skolor i Ängelholm och håller i dansklasser. Tiden jag inte är i en danssal spenderar jag ute i naturen och jag önskar kunna överföra mitt intresse och kärlek till naturen vidare till barn och ungdomar. Amanda pausar 2024 pga utbildning.