Hoppa till innehåll

Om Natur i fokus

Inna Ljungblom är verksamhetsledare för Natur i Fokus. Jag har en master i biologi med inriktning på sötvatten, samt en lärarlegitimation från Malmö Högskola. Jag startade Natur i fokus 2007 och har även jobbat parallellt på Naturum Kullaberg, Fredriksdal friluftsmuseum, Sabella AB, Naturum Skrylle etc. Natur i fokus är medlem i Naturskoleföreningen, vilket innebär ett brett kontaktnät med andra naturskolor och regelbunden fortbildning i utomhuspedagogik. Jag vill framför allt att den yngre generationen ska få en känsla för allt fantastiskt som finns i naturen och därmed också en vilja att vara rädda om och bevara naturen.Läs mera >>

 

Mats Wejdmark är inspiratör/rådgivare i utomhuspedagogik och genomför exkkursioner samt fortbildning i utomhusbaserat lärande i samarbete med Natur i fokus sedan 2021. Mats har sedan 1988 och fram till pension jobbat på Nynäshamns naturskola. Han har hållit i ett stort antal kurser för både skola och förskola.  

Mats är medförfattare till böckerna i bokserien “Att lära in Ute”  Läs mera om böckerna här >> 

 

Jag heter Gudrun Åberg, och har i botten en generell biologexamen men har därefter läst en mängd vidare kurser så som pedagogik, naturvård, miljökemi och miljöjuridik. Jag har mångårig erfarenhet som lärare, bl.a på naturbruksgymnasium. Jag har en stor passion för naturen och dess hemligheter, och har erfarenhet som guide efter arbete på Sjöfartsmuseet akvarium och Naturhistoriska museet i Göteborg samt på Aqvaria vattenmuseum i Stockholm. Min entusiasm har en omvittnad förmåga att smitta av sig till både gammal och ung. Ser fram emot att få komma ut med nya grupper i naturen.

 

Jag heter Jonas Ahnesjö är biolog och geovetare i grunden. Jag är doktor i evolutionär ekologi men har de senaste åren ägnat mig mest åt forskning om friluftsliv och hälsoeffekter av friluftsliv. Jag jobbar som lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö där jag ibland annat undervisar i utomhuspedagogik, friluftsliv och människans biologi. Mitt stora naturintresse har jag haft så länge jag kan minnas och att få vara i naturen och försöka förstå naturen är något som ger mig mening. Vid sidan om mitt arbete som lektor och naturguide driver jag även ett litet småbruk med bl a odling och djurhållning med landskapsvårdande betesdjur. 

 

 

Jag heter Amanda och jag är en dansande biolog. Jag har en kandidatexamen i biologi från Lunds universitet och jag har under de senaste 10 åren jobbat som danspedagog. Genom dansen har jag lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar i alla olika åldrar och även barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Jag är även en del av aktivitet förebygger (som är ett samarbete mellan föreningar och skolor i Ängelholms kommun) där jag åker ut till skolor i Ängelholm och håller i dansklasser. Tiden jag inte är i en danssal spenderar jag ute i naturen och jag önskar kunna överföra mitt intresse och kärlek till naturen vidare till barn och ungdomar.

Jag heter Johanna Ugander och har en kandidatexamen i biologi genom programmet Naturvård och Artmångfald. Jag har även en kandidatexamen i Pedagogisk mjukvaruutveckling varav 60hp pedagogik. Jag har jobbat för Natur i fokus sedan 2019. Jag jobbar även som naturpedagog på Kullabergs naturum samt Fredriksdals friluftmuseum. Djur, natur och barn är en kombination jag har haft förmånen att många gånger få jobba med. Jag är ledare i friluftsfrämjandet, samt har jobbat som simlärare. Det ger så otroligt mycket glädje och berikar mitt liv. Det uppskattar att få dela informationen och upplevelserna med er i naturens rikedom oavsett ålder!