Skip to content
Inna Ljungblom

Inna Ljungblom är verksamhetsledare för Natur i Fokus. Jag har en master i biologi med inriktning på sötvatten, samt en lärarlegitimation från Malmö Högskola. Jag startade Natur i fokus 2007 och har även jobbat parallellt på Naturum Kullaberg, Fredriksdal friluftsmuseum, Sabella AB, Naturum Skrylle etc. Natur i fokus är medlem i Naturskoleföreningen, vilket innebär ett brett kontaktnät med andra naturskolor och regelbunden fortbildning i utomhuspedagogik. Jag vill framför allt att den yngre generationen ska få en känsla för allt fantastiskt som finns i naturen och därmed också en vilja att vara rädda om och bevara naturen.

Jonas Ahnesjö

Jag heter Jonas Ahnesjö är biolog och geovetare i grunden. Jag är doktor i evolutionär ekologi men har de senaste åren ägnat mig mest åt forskning om friluftsliv och hälsoeffekter av friluftsliv. Jag jobbar som lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö där jag ibland annat undervisar i utomhuspedagogik, friluftsliv och människans biologi. Mitt stora naturintresse har jag haft så länge jag kan minnas och att få vara i naturen och försöka förstå naturen är något som ger mig mening. Vid sidan om mitt arbete som lektor och naturguide driver jag även ett litet småbruk med bl a odling och djurhållning med landskapsvårdande betesdjur.

Amanda Mattsson

Jag heter Amanda och jag är en dansande biolog. Jag har en kandidatexamen i biologi från Lunds universitet och jag har under de senaste 10 åren jobbat som danspedagog. Genom dansen har jag lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar i alla olika åldrar och även barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Jag är även en del av aktivitet förebygger (som är ett samarbete mellan föreningar och skolor i Ängelholms kommun) där jag åker ut till skolor i Ängelholm och håller i dansklasser. Tiden jag inte är i en danssal spenderar jag ute i naturen och jag önskar kunna överföra mitt intresse och kärlek till naturen vidare till barn och ungdomar.

Vilhelmina Müller

Jag heter Vilhelmina Müller och har en kandidatexamen i Biologi från Lunds universitet. Har även erfarenhet av att jobba med barn och unga från när jag har jobbat som vikarie på förskola och grundskola. Jag gillar att jobba med barn och förundras över deras nyfikenhet och energi. Jag har även ett stort intresse för biologisk mångfald och vårt klimat och tror att det är viktigt att den yngre generationen förstår vikten av att vi behöver bevara våra ekosystem intakta.

Tuve Louise Lundberg

Jag heter Tuve, och är ekolog. Jag har jobbat med att inspirera och sprida kunskap om naturen och människans roll i naturen i nästan hela mitt vuxna liv. Jag har inspirerat människor till att odla i staden, till och med på taken, i mitt arbete på Augustenborgs botaniska Takträdgård. Jag har lärt ut om fördelarna med vatten i stadens rum. Jag har hållit guidade turer för barn om avloppsrening. Jag har arbetat som guide i Söderåsens nationalpark, och informatör på Naturum. Hemma på min egen mark arbetar jag med att bevara och återskapa ängar, värdefull biologiskt rika skogsdungar och restaurera vattendrag, och är en passionerad trädgårdsentusiast.Jag är kunnig om vilda växter och djur, biologisk mångfald och om hur vi kombinerar vår mänskliga tillvaro med omsorg om planeten och allt annat liv på den. Jag älskar att lära ut saker jag själv älskar så mycket!

Mats Wejdmark

Mats Wejdmark är inspiratör/rådgivare i utomhuspedagogik och genomför exkkursioner samt fortbildning i utomhusbaserat lärande i samarbete med Natur i fokus sedan 2021. Mats har sedan 1988 och fram till pension jobbat på Nynäshamns naturskola. Han har hållit i ett stort antal kurser för både skola och förskola.

Mats är medförfattare till böckerna i bokserien “Att lära in Ute” Läs mera om böckerna här >>