Skip to content

Tuve Louise Lundberg

Jag heter Tuve, och är ekolog. Jag har jobbat med att inspirera och sprida kunskap om naturen och människans roll i naturen i nästan hela mitt vuxna liv. Jag har inspirerat människor till att odla i staden, till och med på taken, i mitt arbete på Augustenborgs botaniska Takträdgård. Jag har lärt ut om fördelarna med vatten i stadens rum. Jag har hållit guidade turer för barn om avloppsrening. Jag har arbetat som guide i Söderåsens nationalpark, och informatör på Naturum. Hemma på min egen mark arbetar jag med att bevara och återskapa ängar, värdefull biologiskt rika skogsdungar och restaurera vattendrag, och är en passionerad trädgårdsentusiast.Jag är kunnig om vilda växter och djur, biologisk mångfald och om hur vi kombinerar vår mänskliga tillvaro med omsorg om planeten och allt annat liv på den. Jag älskar att lära ut saker jag själv älskar så mycket!