Skip to content

Maria Liljefors

Jag är naturvägledare och pedagog med passion för konstnärliga uttryck som musik, konst och dans. Min bakgrund är lärarexamen mot grundskolan i svenska/svenska som andraspråk och NO och utbildning i praktisk naturvård. Jag har jobbat som lärare i grundskolan och med SFI och som naturvägledare på Naturum Skrylle och i Arvsfondsprojektet IBIB i Röstånga. Min passion är att skapa meningsfulla och lättförståeliga naturupplevelser för barn och vuxna och att skapa känsla och engagemang för naturen vi har omkring oss. Jag har hållit i naturvägledningar för ett stort spann av åldrar och för personer med olika bakgrund och funktionsvariationer. Särskilt tycker jag om att förmedla naturupplevelser genom att använda olika sinnen.