Skip to content

Undersökning av ett vattendrag

Nedan ett par kortare filmer om provtagning i sjöar och vattendrag.

I “En liten bok om vatten” från Vattenmyndigheten beskrivs hur vi tar hand om våra åar, bäckar, våtmarker och sjöar i Sverige. Den beskriver sjöns ekosystem och skillnaden mellan näringsfattiga och näringsrika sjöar, miljöproblem och åtgärder >>