Natur i fokus har gjort en utställning om Råån, dess historia och om hur man sköter ån idag. Till utställningen gjordes en karta över Råån med våtmarker i början på 1800-talet utifrån Skånska rekognoseringskartan samt en motsvarande modern karta för jämförelse. Se dem här >> 

Region Skånes Miljövårdsfond har bidragit med medel. Medfinansiärer är Rååns Vattenråd och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. 

Till utställningen finns tipsrunda och korsord. 

Låna utställningen till skolan! Läs mera om den på Rååns Vattenråds sida >>