Skip to content

Samarbetspartners

Samarbetspartners

 • Förskoleförvaltningen i Malmö, Öppen förskola på Hjul samt Öppna förskolor
 • Öresundsvattensamarbetet
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Rååns Vattenråd
 • Saxån-Braåns Vattenråd
 • Öresundsvattensamarbetet
 • Nordvästskånes kustvattenkommitté
 • Fredriksdals museer och trädgårdar
 • Naturum Skrylle
 • Naturum Kullaberg
 • Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund
 • Kävlingeåns Vattenråd
 • Sabella AB
 • Natur och Kulturbussen
 

Foldrar och informationsmaterial

 

Utställningar

 

Design av hemsidor

 

Inventeringar

 

Reportage från exkursioner

Sydsvenskan 2014 >>, Hbg lokaltidning 2013 >>, Skd 2013 >>,  hd.se 2012 >>, Hd 2011 >>, hbg.se 2011 >>, Hd 2008 >>

Rapporter från exkursioner