Foldrar och informationsmaterial

Design av hemsidor

Rapporter från inventeringar

Reportage från exkursioner

Sydsvenskan 2014 >>, Hbg lokaltidning 2013 >>, Skd 2013 >>, Malmö lokaltidningen 2013 >>, hd.se 2012 >>, Hd 2011 >>, hbg.se 2011 >>, Hd 2008 >>

Rapporter från exkursioner