Länkar

Här finns pedagogiskt material och informationsbroschyrer om naturområden

Organisationer kring vattenvård
Havs- och vattenmyndigheterna
Vattenmyndigheterna
Öresundsvattensamarbetet
HELCOM

Fakta kring utdikning och vattenvård mm
Åmansboken som pdf, uppl 2, 2017
Åmansboken e-bok (äldre uppl)
En renare å, ett rikare landskap, ett renare hav
Videon “Åar och vattendrag” VIMEO
Video om vad som händer med skräp som slängs i gatubrunn
Skyltar vid Naturpunkt Råån i Rååns dalgång

Broschyrer om naturområden
Broschyr Råån och miljön
Broschyr om Rååns dalgång
Broschyr “Helsingborgs raviner och dalar”
Broschyr naturreservatet Borgen
Karta stigar i naturreservatet Borgen
Broschyr Bruces skog
Vägbeskrivning till Bulls måse
Vägbeskrivning till Långeberga
Broschyr om naturområdet i Dösjebro
Broschyr om Häljarps våtmark
Broschyr om Vallarna i Teckomatorp
Broschyr om Trollestigen i Trollenäs
Broschyr om Kvärlöv

Bokserie om utomhuspedagogik
Att lära in ute-serien

Övrigt – tips på skolaktiviteter med tema vatten och miljömålen

Naturskyddsföreningens skolmaterial om vatten och hav
Lärarhandledning till Länsstyrelsens video om hotade arter i skånsk natur
WWF – utbildningsmaterial för skola kring hållbar utveckling
Håll Sverige Rent – 18 lektionsupplägg om miljömålen
Ett myller av liv – om biologisk mångfald
Vattenkikaren – lär dig mer om havet
Professor Vatten

Mer fakta i ämnet
Naturvårdsverket
Greppa näringen
Havet

Forskningsresultat populärvetenskapligt skrivet i pocket-form
Formas fokuserar