Skip to content

Länkar

Titta igenom dessa korta filmer samt länkarna nedanför för att se vad som kan tänkas passa för din klass! Kartor och information om olika exkursionsområden finns nedan – skriv ut och ta med!

Vilka djur rör sig längs en å i jordbruksbygd i södraSverige på natten? 

10 min – småkryp i sötvatten

4 min – Höje å del 1. pedagogisk film om ett vattendrag och dess väg till havet. Historik och vattenvård. Från ca åk 3 och uppåt. Begrepp att gå igenom. 

5 min – Höje å del 2. Pedagogisk film om vattenvårdande åtgärder. Från mellanstadiet. Begrepp att gå igenom. 

7 min – provtagning bottenfauna. Gå igenom begreppen fauna, flora, indikatorart, biotop och vegetation 

6 min – provtagning vattenkemi. Gå igenom begreppen vattenkemi, punktutsläpp, siktdjup, totalfosfor, syrgas, pH, alkalinitet, övergödning, försurning

4 min – provtagning vattenväxter. Prata om att det finns undervattensväxter (ex vattenpest), flytbladsväxter (ex gäddnate) och övervattensväxter (ex vass). 

6 min – provtagning kiselalger

8 min – intervjuer med elever och lärare om utomhusvistelse och pedagogik. Exkursion till Saxån-Braån och Råån. Natur i fokus.

13 min – landskapets förändring och vattenvård. Från högstadiet Begrepp att gå igenom >> 

Vattenvårdsquiz – utvecklat av Natur i fokus. Två svårighetsgrader.

Å-krysset. Interaktivt korsord. Tre svårighetsgrader. Utvecklat av Natur i fokus.

Plansch att skriva ut med djur i dammen. Kostnadsfri för privat användning. För kommersiell användning kontakta Natur i fokus. 

2 min – Från gallerbrunn till Öresund

Åar och bäckar i jordbrukslandskapet – historik, skötsel och åtgärder. Gedigen och faktaspäckad genomgång. 

Fiskvandringsspel utvecklat av Spelet har utvecklats för projektet Vattendetektiver i Kalmar kommun. Läs mera här >>

Pedagisk broschyr om landskapets förändring de senaste 200 åren och vattenvård idag. Saxån-Braån men gäller generellt för andra åar i jordbrukslandskapet också. Mycket illustrationer.

Informationsbroschyr om Råån, dess historia, natur samt information om olika vattenvårdande åtgärder.

Saxån-Braån, Råån, Vege å med omnejd. Läs om Teckomatorp, Bulls måse, Rååns dalgång mm.

Broschyrer och kartor för naturområden

Bruce skog – karta mötesplatser
Bruce skog – broschyr
Bruce skog skyltar Naturpunkt Eken
Bruce skog skyltar Naturpunkt Skogen
Bulls måse – vägbeskrivning
Dösjebro Saxån – broschyr med karta
Häljarps våtmark – broschyr med karta
Kvärlöv – broschyr med karta
Långeberga – vägbeskrivning
Rååns dalgång – broschyr med karta över vandringsstigar Gantofta till Görarps mölla mm
Skyltar vid Naturpunkt Råån i Rååns dalgång – mellan Gantofta och Görarps mölla
“Helsingborgs raviner och dalar” – hur har de bildats?
Naturreservatet Borgen i Vallåkra – broschyr
Karta med stigar i naturreservatet Borgen i Vallåkra
Trollestigen i Trollenäs – broschyr med karta
Svalövs natur – Teckomatorp, Rååns dalgång, Bulls måse mm
Vallarna i Teckomatorp – broschyr

Bokserie om utomhuspedagogik
Att lära in ute-serien

Skolmaterial om vatten
Natur i fokus småkrypsplansch, A3, gratis för privat bruk, för kommersiellt bruk kontakta Natur i fokus
Memory med småkryp i sötvatten
Bland vattenfisar och virvelmaskar i Vattenriket – Kristiansstad Vattenrike
Natur och miljö, upptäck sötvatten, tips för lärare
Naturskyddsföreningens skolmaterial om vatten och hav
Lärarhandledning till Länsstyrelsens video om hotade arter i skånsk natur
WWF – utbildningsmaterial för skola kring hållbar utveckling
Håll Sverige Rent – 18 lektionsupplägg om miljömålen
Ett myller av liv – om biologisk mångfald
Vattenkikaren – lär dig mer om havet
Professor Vatten
Våtmarkernas ekosystemtjänster 

Mer fakta i ämnet
Naturvårdsverket
Greppa näringen
Havet

Organisationer kring vattenvård
Havs- och vattenmyndigheterna
Vattenmyndigheterna
Öresundsvattensamarbetet
HELCOM

Forskningsresultat populärvetenskapligt skrivet i pocket-form
Formas fokuserar