Skip to content

Karta Långeberga

Naturpunkt Vattenvård ligger i utkanten av Helsingborg och en stig utgår från Fältarpsvägen mitt emot infarten till Ljusekulla. Längs stigen finns informationsskyltar. Promenaden från hållplatsen till Naturpunkten tar ca 15 minuter. Vid guidad tur så är mötesplatsen med guiden uppe vid Fältarpsvägen..

Naturpunkt Vattenvård består av ett informationshus där man kan läsa om landskapets förändring under de senaste 200 åren med utdikning och torrläggning av våtmarker, samt hur man arbetar med vattenvård idag. Här finns ett antal forskningsdammar och en restaurerad bäck med hästskovåtmarker.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA