Skip to content

Fåglar i fält

När man kommer ut i naturen är det skoj om man känner igen fåglar som sjunger och kan säga vilka det är. Ringduva, gransångare och gärdsmyg är tre fåglar med karaktäristiska läten som man hör både vår och höst på de flesta exkursionsmål. Lyssna och lär om dem på P2-fågeln >>  Före exkursion till Bulls måse lyssna på gransångare, sånglärka, tofsvipa och gulsparv. Före exkursion till  Vallåkra, Görarps mölla, Bruce skog och Dösjebro lyssna på gransångare, ringduva och gärdsmyg – ev näktergal om ni åker sent på terminen. I Bulls måse och Vallåkra ser man brun kärrhök som häckar i vassarna i dammen! Se video nedan! 

Går turen till Bulls måse som har en stor öppen vattenyta och ett stort vassbälte så titta istället på filmerna nedan med gråhakedopping, sothöna, gräsand, grågås och knölsvan. Sångsvan, häger, trana och havsörn ses ibland även vid Bulls måse.

För att komma ihåg fågelljud har många som knep att göra ramsor  som “låter som” fåglarna. Se exempel här >> 

Låt eleverna skriva ner egna ramsor för fåglarna för att memorera. 

Något man kan göra ute i fält om man går en egen promenad före eller efter guidningen är att sätta sig vid varsitt träd i skogen, vara helt tyst och lyssna. Ha med sig ett papper och penna (och gärna hårt skrivunderlag) och “rita” hur fåglarna låter med olika långa och korta streck upp och ner. 

Åker ni till Vallåkra eller Långeberga i slutet av maj/början på juni så lyssna gärna också på näktergal.