Materialet är producerat av Natur i fokus med finansiering av Rååns Vattenråd, Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd och Region Skåne