Skip to content

I beskrivningarna till alla olika exkursionsteman finns detaljerade aktiviteter till för- och efterarbete. 

Fortbildning i utomhuspedagogik för lärare erbjuds 2022! Möt Mats Wejdmark, inspiratör/rådgivare och medförfattare till bokserien “Att lära in ute” med 30 års erfarenhet i utomhuspedagogik. Läs mera här. Grundskola >> Förskola och fritidspersonal >>

Materialet är producerat av Natur i fokus med finansiering av Rååns VattenrådSegeåns Vattendragsförbund och Vattenråd och Region Skåne