Skip to content

Mats Wejdmark

Mats Wejdmark är inspiratör/rådgivare i utomhuspedagogik och genomför exkkursioner samt fortbildning i utomhusbaserat lärande i samarbete med Natur i fokus sedan 2021. Mats har sedan 1988 och fram till pension jobbat på Nynäshamns naturskola. Han har hållit i ett stort antal kurser för både skola och förskola.

Mats är medförfattare till böckerna i bokserien “Att lära in Ute” Läs mera om böckerna här >>