Skip to content

Andy Ruck

Jag heter Andy Ruck och är pedagog med omväxlande erfarenhet i en rad olika utomhuspedagogiska kontexter. Jag har till exempel arbetat som ledare för tonåringar på både naturbevaringsprojekt och expeditioner i vildmarksområden, och har också doktorexamen med fokus på miljöutbildning. Jag brinner för att engagera och inspirera ungdomar genom utflykter i olika naturliga landskap. Jag kommer från Storbritannien och är ganska ny här i Skåne, så det är verkligen en nöje att få upptäcka regionens natur genom att arbeta som naturpedagog. Vid sidan om mitt arbete med Natur i Fokus arbetar jag som vikarielärare på ett par olika grundskolor.