Skip to content

Hanna Lindeblad

Jag heter Hanna Lindeblad och är utbildad miljövetare och humanekolog med stort intresse för vår relation till naturen. Jag är även vidareutbildad inom småskalig grönsaksodling och skogsträdgårdsodling. Vid sidan av arbetet på Natur i fokus arbetar jag som odlingspedagog i föreningen Växtvärket. Jag vill arbeta med att skapa naturupplevelser för barn för att fler ska få möjlighet att upptäcka allt fantastiskt i naturen och därmed även öka engagemanget för den.