Skip to content

Inna Ljungblom

Inna Ljungblom är verksamhetsledare för Natur i Fokus. Jag har en master i biologi med inriktning på sötvatten, samt en lärarlegitimation från Malmö Högskola. Jag startade Natur i fokus 2007 och har även jobbat parallellt på Naturum Kullaberg, Fredriksdal friluftsmuseum, Sabella AB, Naturum Skrylle etc. Natur i fokus är medlem i Naturskoleföreningen, vilket innebär ett brett kontaktnät med andra naturskolor och regelbunden fortbildning i utomhuspedagogik. Jag vill framför allt att den yngre generationen ska få en känsla för allt fantastiskt som finns i naturen och därmed också en vilja att vara rädda om och bevara naturen.