Skip to content

Jonas Ahnesjö

Jag heter Jonas Ahnesjö är biolog och geovetare i grunden. Jag är doktor i evolutionär ekologi men har de senaste åren ägnat mig mest åt forskning om friluftsliv och hälsoeffekter av friluftsliv. Jag jobbar som lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö där jag ibland annat undervisar i utomhuspedagogik, friluftsliv och människans biologi. Mitt stora naturintresse har jag haft så länge jag kan minnas och att få vara i naturen och försöka förstå naturen är något som ger mig mening. Vid sidan om mitt arbete som lektor och naturguide driver jag även ett litet småbruk med bl a odling och djurhållning med landskapsvårdande betesdjur.