Skip to content

Vilhelmina Müller

Jag heter Vilhelmina Müller och har en kandidatexamen i Biologi från Lunds universitet. Har även erfarenhet av att jobba med barn och unga från när jag har jobbat som vikarie på förskola och grundskola. Jag gillar att jobba med barn och förundras över deras nyfikenhet och energi. Jag har även ett stort intresse för biologisk mångfald och vårt klimat och tror att det är viktigt att den yngre generationen förstår vikten av att vi behöver bevara våra ekosystem intakta.