När man kommer ut i naturen är det roligt om man känner igen fåglar som sjunger och kan säga vilka det är. Ringduva, gransångare och gärdsmyg är tre fåglar med karaktäristiska läten som man hör både vår och höst på de flesta exkursionsmål. Lyssna och lär om dem på P2-fågeln. Åker ni till Vallåkra eller Långeberga i slutet av maj/början på juni så lyssna gärna också på näktergal.

Går turen till Bulls måse som har en stor öppen vattenyta och ett stort vassbälte så titta istället på filmen nedan på brun kärrhök. Brun kärrhök finns även i Vallåkra och andra exkursionsmål med stora vassar. I Bulls måse är även gråhakedopping, sothöna, gräsand, grågås, knölsvan och sångsvan vanlig. Ibland ser man häger och trana. Läs och lyssna på dem på fågeln.se. Jämför gärna sångsvan och knölsvan.

Bild kungsfiskare

Vill ni öva på fler fåglar än tre? Skriv gärna ett mail till guiden och fråga vilka fler som är vanliga på stället ni ska till!

Den bruna kärrhöken är filmad i Getteröns naturreservat av Karl-David Arvidsson.

För att komma ihåg fågelljud har många som knep att göra ramsor  som “låter som” fåglarna. Se exempel här. Låt eleverna skriva ner egna ramsor för fåglarna för att memorera. Något man kan göra ute i fält om man går en egen promenad före eller efter guidningen är att sätta sig vid varsitt träd i skogen, vara helt tyst och lyssna. Ha med sig ett papper och penna (och gärna hårt skrivunderlag) och “rita” hur fåglarna låter med olika långa och korta streck upp och ner.  Se även avsnittet “Dikter” nedan.

Tillbaka till samlingssidan >>