Om ni har Powerpoint och möjlighet att titta alla tillsammans så klicka här för att få upp en presentation av miljömålen. Sist ligger en sammanfattning av alla målen. Försök tillsammans att ringa in de mål som har att göra med arbete vid åar. För gymnasiet och vuxna finns ytterligare en powerpoint här. Ni kan också skriva upp miljömålen på tavlan från den miljörapport ni fick med er från turen (alla står samlade i mitt-uppslaget).

Länsstyrelsen har gjort en film om biologisk mångfald i Skåne. Den hittar man här.

Länkar för grundskolans senare år och gymnasiet:
Miljömålsportalen – arbeta med miljömål i skolan
Miljömålen i undervisningen – länkar till uppgifter

Tillbaka till samlingssidan >>