“En liten bok om vatten” >> från Vattenmyndigheten beskriver hur vi tar hand om våra åar, bäckar, våtmarker och sjöar i Sverige. Den beskriver sjöns ekosystem och skillnaden mellan näringsfattiga och näringsrika sjöar etc, samt miljöproblem och åtgärder.

Nedan ett par kortare filmer om provtagning i sjöar och vattendrag.
Tillbaka till samlingssidan >>