February 17, 2021

Mätstationen

Grafen visar aktuell vattennivå på mätstationen som sitter vid provpunkt 16 i Saxån. Nivån uppdateras kontinuerligt. Den blå raka linjen visar nivån som motsvarar 30% av årsmedelvattenföringen. 

Länk till mer utförlig data från mätstationen, kontakta Vattenrådet för inloggningsuppgifter >>

Ligger nivån på eller under strecket får bevattningsuttag inte göras enligt Länsstyrelsens riktlinjer. Vattenuttag kräver i regel tillstånd från domstol eller en anmälan till Länsstyrelsen, vill du veta mer kontakta Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet >>