December 2, 2021

Våtmarker

Här finns en översikt över Saxån-Braåns avrinningsområde med bl a vattenvårdande åtgärder >>

Ovan bilder från en våtmark anlagd i Vittskövle 2021. Våtmarken är på 1.5 ha och har 100m strömsträcka.

Ca 150 ton sten, block och grus är ilagt för att gynna öringen.