February 17, 2021

Karta vattenvårdande åtgärder

Klicka på kartan till vänster för att komma till Vattenatlas. Genom att bocka för i menyn till vänster får man information om avrinningsområden för Saxån respektive Braån, provpunkter, dikningsföretag, kulvertar, utlopp för dränering och dagvatten, kommungränser etc. 

Klicka på bilderna nedan för att komma till databasen med information om miljötillståndet i Saxån-Braån resp information om anlagda våtmarker. Alla våtmarker har ännu inte överförts till Vattenatlas, men det är på gång.