February 17, 2021

Karta vattenvårdande åtgärder

Klicka på kartan till vänster för att komma till Vattenatlas. Genom att bocka för i menyn till vänster får man information om vattenkontroller, elfisken, åtgärder, statusklassning, dikningsföretag, kulvertar, utlopp för dränering och dagvatten etc. 

Här finns en komplementerande karta över vattenvårdande åtgärder >> Denna information är på väg att överföras till Vattenatlas.