February 17, 2021

Sorbiceller

Sorbiceller mäter kväve och fosfor i ån

Som komplement till det vanliga kontrollprogrammet kan Sorbiceller användas. Dessa är en form av passiv provtagning som mäter kväve och fosfor kontinuerligt under en längre tid. Vattenrådet använder Sorbicellerna bland annat för att mäta belastningen på en specifik plats före och efter vattenvårdande åtgärder som ett sätt att följa upp åtgärdens effekt.

Eurofins har gjort en pedagogisk film som går igenom hur installation och provtagning görs. Den kan ni se här: https://www.youtube.com/watch?v=TWQMwyOLzso

Se karta här med resultat från provpunkterna >>

Fosfatfosfor anger den del av totalfosforhalten som föreligger i oorganisk form (löst fosfor) och som är direkt tillgänglig och snabbt kan tas upp av växter. Tillförsel av fosfatfosfor från enskilda avlopp och jordbruksmark medför en ökad tillväxt av vegetation och plankton i vattendrag och sjöar.

Nitrit, nitrat anger det kväve som förekommer som nitrit och nitrat i vatten. Nitrat är en närsaltkomponent som är direkt upptagbar hos växtplankton och växter. Nitrat bildas under syrerika förhållanden genom nitrifikation (bakterier), När syrgastillgången är liten bildas nitrit istället.

Se bild t vä från Torrlösabäcken nedströms Torrlösa. Bäcken mynnar ut i Braån.