Första resultaten från sorbicellerna har kommit

I mitten av november 2019 lades Sorbiceller ut i Saxån-Braåns biflöden. Dessa ska möjliggöra kontinuerliga mätningar av kväve och fosfor utan att använda andra resurser än naturens egna. Provtagningarna kommer att ske fram till mitten av februari 2020.

Nu har de första resultaten kommit. Läs mera här >>