Exkursionerna vid Saxån-Braån klara för året!

Sedan projektet med exkursioner för skolklasser började 2010 har drygt 4300 elever och lärare deltagit i exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Saxån-Braån för att uppleva naturen och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. I år deltog 655 personer från låg och mellanstadiet samt gymnasiets särskola.

Genom åren har grupper även kommit från högstadiet, gymnasieskolan, SFI, vuxenutbildning och allmänheten. Turerna gick till Dösjebro, Häljarp, Trollenäs, Säbybäcken samt lokalt till en skola i Svalöv pga transportproblem. Fördelningen mellan kommunerna har i snitt varit Landskrona (26%), Kävlinge (26%), Svalöv (18%) och Eslöv (30%). Skillnader i deltagande mellan kommunerna beror på intresse från skolorna och även hur pass lätt det är för dem att ta sig ut till exkursionsmålen vid ån. De betalar själva sin transport.

Läs mera >>