Svämplansprojekt i Braån, Teckomatorp

I nästa vecka påbörjar vi ett 4 ha stort svämplansprojekt i Braån, Teckomatorp. Vi ska återmeandra Braån och ett nytt svämplan ska anläggas för att samla, rena och syresätta vatten vid översvämning.

Målet med projektet är att uppnå naturliga processer, flöden strukturer och grundvattenbildning som i sin tur ger förutsättningar för en ökad hemvist för en mer naturlig flora och fauna. Naturen ska ta över igen och djurlivet ska frodas.