Örstorpsbäckens tvåstegsdike klart!

Tvåstegsdiket i Örstorpsbäcken är klart! Endast busk och trädplantering återstår. Den sker i två etapper under 2021, en del nu och resterande till hösten. Flacka slänter som förhindrar erosion och välkomnar besökare har skapats samt terrasser, djuphålor (s.k. sedimentfällor), lekbottnar (med lekgrus för öring) och död ved och faunadepåer har lämnats för ökad biologisk mångfald. Dessutom kommer ängsfröer att sås in på en del av ytan mellan bäcken och fastigheterna.