Skip to content

Landscape changes with time

Broschyren “Råån Vår å” beskriver Råån, dess historia och skötsel idag. 

Under exkursionen får gruppen höra en berättelse om hur landskapet med åar, våtmarker, ängar och åkrar har förändrats här i Skåne under de senaste 200 åren och hur man arbetar med Råån och landskapet kring ån nu.

Förbered dem på att de ska memorera den för att kunna skriva ner den efteråt!

Berättelsen kan skrivas som en saga att läsa för yngre årskurser eller för egen del, ev med teckningar till. Om ni vill får ni gärna maila in så kan det läggas ut så att andra får läsa det! 

Som repetition på historiken kring landskapets utveckling – använd gärna det material som presenteras här! Foldern “Råån – vår å” delas ut på exkursionen. Övrigt material är producerat av Saxån-Braåns Vattenråd, men historiken är liknande för andra slättåar i Skåne. 

Ledfrågor att ev skriva upp på tavlan vid nedtecknandet av berättelsen skulle kunna vara:

* Hur bodde folk för 200 år sedan? Bodde de flesta i städer eller på landet?

* Hur skaffade man mat för 200 år sedan?

* Varför reste många människor till Amerika på 1800-talet?

* Varför lade familjen ner rör i marken?

* Vad hände med naturen när våtmarker och  bäckar dikades ut?

* Hur arbetar man nu med åar och våtmarker i Skåne? Ge exempel.

Här kan du se kartor på Råån förr och nu som visas under exkursionen >>

En 25 min lång film om våra skånska slättåar och deras utveckling under 200 år och dess betydelse idag. 

Broschyren beskriver på ett pedagogiskt sätt förändringen av ån och det skånska landskapet.

Åmansboken är en innehållsrik bok om livet i våra skånska åar, dess historia och skötsel idag.