Skip to content

Fånga småkryp genom att gröpa ur en potatis och göra två ingångshål i den. Sätt ihop den med ett gummiband. Gräv ner den till hälften ute – så att ingångshålen är ovanför marken. Vittja den nästa dag. 

Man kan sätta upp wellpapp runt en trädstam. Wellpappen har kanaler som småkryp kan krypa in i. Ta loss wellpappen efter några dagar och se om några småkryp har krupit in.