Natur i fokus arbetar med att sprida information om naturen till barn, ungdomar och vuxna via hemsidor, utställningar och exkursioner. Temat är vatten – främst våtmarker och åar i den skånska jordbruksbygden… Elever, lärare och allmänhet bjuds ut för att lära sig om hur vårt landskap har förändrats och hur man arbetar med vattenvård idag. Natur i fokus hjälper gärna fler vattenråd att starta upp ett pedagogiskt utbyte mellan ett avrinningsområde och skolan.

Det är viktigt att den unga generationen får lära sig om hur vårt landskap har sett ut förr och hur det förändras idag  – att de får uppleva djur och växtlivet vid vatten och får en känsla för att det är värt att bevara. Utdikningen av våtmarker och vattendrag – som syftade till mera åkermark till den fattiga befolkningen för 200 år sedan har nu ersatts av återskapande av våtmarker, återmeandring av åar och bäckar och fiskevårdande åtgärder. Detta är fokus för många av exkursionerna.

Natur i fokus arbetar också med hemsidor, broschyrer och utställningar på temat vatten. Exempel på broschyr om Råån här.

Natur i fokus är medlem i Naturskoleföreningen som ger ett värdefullt och berikande utbyte av erfarenheter inom det pedagogiska området!

Se video från exkursionernavideothumbnail

Video in English >>

 

 

NFlogo