Familjehåvning vid Säbybäcken 12 september!

14 personer kom till familjehåvningen vid Säbybäcken i Landskrona. Det är fascinerande att se hur vegetationen och djurlivet har utvecklats sedan Säbybäcken anlades 2015! Ett helt nytt rekreations- och naturområde har skapats kring ett tidigare rätt trist jordbruksdike. 600 m kulverterad sträcka bröts upp så att bäcken kom i dagen i ett så kallat tvåstegsdike[…]

Förändrad miljösyn i torkans spår, pressmedd från Söderåsens miljöförbund

Förändrad miljötillsyn i torkans spår   Miljömyndighetens uppdrag är både att granska verksamheter men även att ge råd och stöd. Mest miljönytta gör vi just nu genom att fokusera på råd och stöd, säger Ingrid Bornfeldt Persson chef för avdelning mark och miljö på Söderåsens miljöförbund. Årets extrema torka har inneburit stora problem för många[…]