Vattenkontrollen årsrapport för 2022

2022 var ytterligare ett år med varmare väder än vanligt. Nederbördsmängden var något större än normalt och högflödesmånaden framför alla andra var februari. När det gäller näringsämnen (kväve och fosfor) kan halterna och transporterna 2022 betraktas som normala för Saxån-Braån. Kiselalger, som påvisar förekomsten av näringsämnen i vattnet, har visat på likartade resultat genom de[…]