Guidade exkursioner med skolklasser längs Saxån-Braån!

Sedan projektet med exkursioner för skolklasser började 2010 har totalt 3305 elever och lärare deltagit i exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Saxån-Braån för att uppleva naturen och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. I år deltog 435 personer. Grupperna kommer från grundskola, gymnasieskola, SFI, vuxenutbildning och särskola. Under exkursionerna[…]