Exkursioner längs Saxån-Braån 2018

232 elever och lärare från grundskolan deltog i årets exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Saxån-Braån för att uppleva livet där och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. Totalt sett har nu ca 2800 personer deltagit i exkursionerna som startade 2010. Under exkursionerna får besökarna undersöka och uppleva livet i[…]

Rapporteringen från vattenkontrollen i Saxåns vattensystem

I exelfilen Saxån2018.xls finns både resultaten och kommentarerna till månadsrapporten. Filen skall öppnas “Med makro”. Filen hittas här >> Samtliga resultat ligger samlade under fliken resultat och här finns även en färgmarkeringsfunktion som färgklassar flera av de undersökta parametrarna enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Rapport 4913) och en förklaring av parametrar. Under fliken sorterat[…]