En hälsning från LEVA-Saxån-Braån!

NYHETER OM LOKALT ÅTGÄRDSARBETE • 25 MAJ 2021 Åtgärdssamordnaren Robert Andersson tyckte det var ett magiskt ögonblick att för första gången se vattnet rinna genom de nyskapade svämplanen och våtmarkerna. Nu fortsätter arbetet med detaljer samt att förbereda för bete längs ån. I Saxån –Braån har det varit full fart med grävmaskiner under våren. Längs en sträcka[…]

Gymnasieelever iordningsställer lekbottnar i Örstorpsbäcken!

Elever som läser Naturkunskap och Hållbarts samhälle på Öresundsgymnasiet i Landskrona ska tillsammans med Saxån-Braåns vattenråd hjälpa till med att iordningställa lekbottnar i Örstorpsbäcken. 17 ton lekgrus ska läggas ut! Projektet kör igång första veckan i juni! I sommar  kommer gymnasieeleverna att deltaga på en miljökonferens för  elever, lärare och forskare -CEI2021 – och där[…]

Årsrapport vattenkontrollen

Utmärkande resultat för 2020 • Framför allt i början och slutet av året var det betydligt varmare än vanligt. I februari var det högflöde, medan flödena under alla årets övriga månader var mindre än normalt. • När det gäller näringsämnen (kväve och fosfor) kan halterna och transporterna 2020 betraktas som normala för Saxån-Braån. • I[…]