Ny broschyr av Saxån-Braåns Vattenråd 2024 “Lokalt samarbete för vattenvård – En insats för både dig och naturen”

Att engagera sig i vattenfrågor kan få positiva effekter på dig, dina medmänniskor, din lokala miljö och din egendom! Engagemanget kan vara stort som litet. Det kan vara att undvika kemiska bekämpningsmedel, att inte vattna med vatten från ån under torrperioder eller att anlägga en vattenvårdsåtgärd på sin mark. Läs mera om hur du som[…]